top of page

Nikasilozás megrendelése

Nikasilozás megrendelése és a
Szolgáltatás Feltételei

A Multi Performance Kft. az elkészült alkatrészen található, a javítási folyamatra vonatkozó hiba tekintetében a felszerelés pillanatáig teljes körű garanciát vállal. Felszerelés után a garancia megszűnik, mivel:
•    az alkatrészek beépítését nem a Kft. munkatársa végezi, a beépítés szakszerűsége nem ellenőrizhető,
•    a fogadó erőforrás műszaki állapota, egyéb hibája, ami az eredeti meghibásodást okozta ismeretlen, 
•    felszerelést érintő egyéb szerelési és műszaki körülmény ismeretlen,
•    üzemeltetés szakszerűsége nem ellenőrizhető.
A fenti felsorolásban foglaltakra tekintettel Multi Performance Kft., elhárít minden olyan kártérítési igényt, amely a javított alkatrésszel történő üzemeltetés során, vagy azzal kapcsolatban lép fel, továbbá beépítés előtt, a szállítás, illetve kicsomagolás során keletkezik magában az alkatrészben, megrendelő vagy harmadik fél tekintetében testi sérülés, halál vagy tárgyi, illetve pénzügyi kár, elmaradt profit formájában. 
Amennyiben az elvégzett felújítási munka még az alkatrész beépítése/felszerelése előtt hibásnak bizonyul, Multi Performance Kft. képviselője, vagy hivatalos műszaki szakértő megvizsgálja a hibásnak vélt alkatrészt. Ha a garancia igény megalapozott, Kft. csak az alkatrész újbóli javításának költségét vállalja. A vizsgálat során, vagy elvégzéséhez szükséges költségek (pl. szakértői díjak, szállítási költség, stb.), illetve egyéb berendezésben, alkatrészben, stb. esetlegesen keletkezett költség megrendelőt terhelik. Ha az alkatrész nem javítható, megrendelő csak az eredeti javítási költség visszatérítését követelheti, a járulékos költségeket nem, azok megtérítési igényéről jelen okirat aláírásával visszavonhatatlanul lemond. 

CSAK TERMÉSZETES SZEMÉLY ADATAI MEGFELELŐEK, CÉGNÉV NEM!

bottom of page